ئاگرتێبەربونی لێڕەواری نێوان نەڵاس کاژێ

‍ ئاگرتێبەربونی لێڕەواری نێوان نەڵاس کاژێ ،کەبەفریاکەوتنی سەیارەی ئاگرکوژێنەوەی نەڵاس وبەدوای ویش دابەشداری بەجێی سەیارەی ئاگرکوژێنەوەی سەردەشت بەبەشداری شۆڕای ئیسلامی وکاربەدەستانی دێهیاری و لاوانی بەهیممەتی نەڵاس وکاربەدەستانی جەنگەڵ بانی سەردەشت …

ادامه مطلب